8-10-11-17-18-24-25 Gennaio 2009 – Teatro Don Bosco Manduria